Paramos taisyklės

Pagrindinės nuostatos

Šios paramos taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, paramos https://parama.ciobreliurojus.lt/ teikimą (toliau – Paramos skyrėjas), ir VŠĮ Čiobrelių rojus (toliau – Paramos gavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę. Remdamas, Paramos skyrėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

Paramos sutartis tarp Paramos skyrėjo  ir Paramos gavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Paramos skyrėjas internetinėje svetainėje pasirenka rėmimo sumą ir  pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Apmokėti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

Paramos gavėjo teisės ir pareigos

Paramos gavėjas laikosi Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų teisių  ir pareigų.

Paramos skyrėjo teisės ir pareigos

Paramos skyrėjas turi teisę suteikti paramą, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

Paramos grąžinimas

Parama nėra grąžinama

Bendra Atsakomybė

Paramos skyrėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Paramos skyrėjas  prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

Asmens duomenų tvarkymas

Paspausdamas mygtuką „Apmokėti“, Paramos skyrėjas patvirtina, kad jis sutinka pateikti Paramos gavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Paramos skyrėjo asmens duomenis Paramos gavėjas tvarkytų tiek Paramos skyrėjo identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo.

Informacijos siuntimas

Paramos gavėjas visus pranešimus siunčia Paramos skyrėjui registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

Įmonės rekvizitai

VŠĮ Čiobrelių rojus
Įm. k. 306343215


info@ciobreliurojus.lt
+370 614 71004